Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлені результати спільної дії негативних аероіонів при різних значеннях відносної вологості і відстаней від джерела іонізації у робочих приміщеннях. Запропоновано методи нормалізації та підтримки на нормативному рівні стабільної концентрації аероіонів в повітрі з урахуванням дії технічних засобів у робітничому середовищі.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, концентрація аероіонів в повітрі, іонізація, відносна вологість, санітарні норми, концентрация аэроионов в воздухе, ионизация, относительная влажность, санитарные нормы, aeroion concentration in air, ionization, relative humidity, sanitary standards
Бібліографічний опис
Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища / А. В. Глива, Л. О. Левченко, О. В. Панова, О. М. Тихенко // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 108-116. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання