Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки до виконання курсової роботи № 1

Ескіз

Дата

2019

Автори

Шатрова, Інна Анатоліївна
Титок, Вікторія Вікторівна
Савенко, Володимр Іванович
Шебек, Микола Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить загальні положення, завдання та послідовність виконання курсової роботи, список літератури та додатки. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Опис

Ключові слова

кафедра організації і управління будівництвом, календарний план будівництва

Бібліографічний опис

Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й О-62 оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки до виконання курсової роботи № 1 : для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. А. Шатрова, В. В. Титок, В. І. Савенко, М. О. Шебек . − Київ : КНУБА, 2019. – 32 с. : іл. - Бібліогр. : с. 30.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced