Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси

Ескіз

Дата

2013

Автори

Величко, Світлана Віталіївна
Дупляк, Олена Віталіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведена послідовність розрахунку трансформації паводкової витрати сухою гірською ємністю з донним водоскидом автоматичної дії та результати розрахунку рівнів паводкової витрати 1% забезпеченості річок Чорна Тиса та Тиса (українська територія) в природних умовах та після трансформації протипаводковими ємностями.Представлена последовательность расчета трансформации паводкового расхода сухой горной емкостью с донным водосбросом автоматического действия и результаты расчетов уровней паводкового расхода 1% обеспеченности рек Черная Тиса и Тиса (украинская территория) в природных условиях и после трансформации противопаводковой емкостью. It is presented the sequence of calculation of flood transformation by dry flood control reservoir with automatic bottom spillway and the results of calculation of 1% probability flood levels of the rivers Tisza and Chorna Tisza (Ukrainian territory) in natural conditions and after transformation by flood control reservoir.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, паводкова витрата 1% забезпеченості, крива вільної поверхні, трансформація паводкової витрати, протипаводкова ємність, донний водоскид, гідравлічний розрахунок, гідрограф, паводковый расход 1% обеспеченности, кривая свободной поверхности, трансформация паводкового расхода, противопаводковая емкость, донный водосброс, гидравлический расчет, гидрограф, 1% probability flood, free curve surface, flood transformation, flood control reservoir, bottom spillway, hydraulic calculation, hydrograph

Бібліографічний опис

Величко С. В. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 174 - 181. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset