Соціально-економічний чинник формування бальнеологічних санаторних комплексів в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянутий соціально-економічний фактор формування Бальнеологічних санаторних комплексів (БСК) в Україні. Запропонована класифікація БСК за соціально-економічним чинником.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, бальнеологічні заклади, соціально-економічний чинник, бальнеологический санаторный комплекс, социально¬экономический фактор, balneological sanatorium complex, socio-economic factor
Бібліографічний опис
Ватрич І. Д. Соціально-економічний чинник формування бальнеологічних санаторних комплексів в Україні / І. Д. Ватрич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 243 - 246. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання