Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Лізунов, П. П.
Голенков, В. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі досліджені питання, пов’язані із впливом пружних характеристик ведучої та веденої ланок дволанкового маніпулятора, змодельованих у вигляді вертикально висячих стрижнів, з’єднаних між собою шарніром, на їхню динаміку. Одержано систему диференційних рівнянь впливу прогинів стрижнів на їхні кінематичні та динамічні характеристики.
Опис
Ключові слова
кафедра основ інформатики, маніпулятор, пружні характеристики, стрижні, шарніри
Бібліографічний опис
Лізунов П. П. Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора / П. П. Лізунов, В. Г. Голенков // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 74. - С. 28 - 36. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання