Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора

Ескіз

Дата

2009

Автори

Лізунов, П. П.
Голенков, В. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі досліджені питання, пов’язані із впливом пружних характеристик ведучої та веденої ланок дволанкового маніпулятора, змодельованих у вигляді вертикально висячих стрижнів, з’єднаних між собою шарніром, на їхню динаміку. Одержано систему диференційних рівнянь впливу прогинів стрижнів на їхні кінематичні та динамічні характеристики.

Опис

Ключові слова

кафедра основ інформатики, маніпулятор, пружні характеристики, стрижні, шарніри

Бібліографічний опис

Лізунов П. П. Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора / П. П. Лізунов, В. Г. Голенков // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 74. - С. 28 - 36. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset