Геоінформаційне моделювання розвитку території м. Харкова у ретроспективі

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зміни ситуації на урбанізованих територіях відбуваються швидше, ніж картографуються. Сучасні методи збирання топографічної інформації та ведення топографічного моніторингу дозволяють оперативно відслідковувати і фіксувати ці зміни. Ретроспективні картографічні дані містять цінну географічну інформацію про території в історичному розрізі. Метою статті є дослідження змін території засобами геопросторово- ретроспективного аналізу на прикладі міста Харкова. У цій статті вперше запропоновано використання геопросторово-ретроспективного аналізу для дослідження змін територій на прикладі міста Харкова. Для пошуку геопросторової закономірності розвитку меж і зміни площі території міста Харкова виконано геопросторово-ретроспективний аналіз, результати якого підтвердили високий темп збільшення площі території і межі міста.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, кафедра інженерної геодезії, геопросторово-ретроспективний аналіз, ГІС-моніторинг, геопросторові дані, ретроспективні картографічні дані, геопространственно-ретроспективный анализ, ГИС- мониторинг, пространственные данные, ретроспективные картографические данные, geospatial-retrospective analysis, GIS-monitoring, geospatial data, retrospective cartographic data
Бібліографічний опис
Кінь Д. О. Геоінформаційне моделювання розвитку території м. Харкова у ретроспективі / Д. О. Кінь, Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Н. С. Шудра // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 119 - 131. – Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання