Геоінформаційне моделювання розвитку території м. Харкова у ретроспективі

Ескіз

Дата

2021

Автори

Кінь, Данило Олександрович
Лазоренко-Гевель, Надія Юріївна
Шудра, Наталія Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зміни ситуації на урбанізованих територіях відбуваються швидше, ніж картографуються. Сучасні методи збирання топографічної інформації та ведення топографічного моніторингу дозволяють оперативно відслідковувати і фіксувати ці зміни. Ретроспективні картографічні дані містять цінну географічну інформацію про території в історичному розрізі. Метою статті є дослідження змін території засобами геопросторово- ретроспективного аналізу на прикладі міста Харкова. У цій статті вперше запропоновано використання геопросторово-ретроспективного аналізу для дослідження змін територій на прикладі міста Харкова. Для пошуку геопросторової закономірності розвитку меж і зміни площі території міста Харкова виконано геопросторово-ретроспективний аналіз, результати якого підтвердили високий темп збільшення площі території і межі міста.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, кафедра інженерної геодезії, геопросторово-ретроспективний аналіз, ГІС-моніторинг, геопросторові дані, ретроспективні картографічні дані, геопространственно-ретроспективный анализ, ГИС- мониторинг, пространственные данные, ретроспективные картографические данные, geospatial-retrospective analysis, GIS-monitoring, geospatial data, retrospective cartographic data

Бібліографічний опис

Кінь Д. О. Геоінформаційне моделювання розвитку території м. Харкова у ретроспективі / Д. О. Кінь, Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Н. С. Шудра // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 119 - 131. – Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset