Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано підходи до існуючих наукових гіпотез впливу магнітного поля на молекули води. Відзначено особливості омагніченої води, які можливо використати в багатьох сферах життєдіяльності: енергетиці, будівництві, легкої та важкої промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших. Застосування технологій з використанням омагніченої води сприяє економії та збереженню ресурсів Землі, є рішенням багатьох екологічних питань, пов’язаних з життєдіяльністю організмів.
Опис
Ключові слова
омагнічена вода, капілярно-пористі тіла, енергоефективність, життєдіяльність організмів, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів / Е. С. Малкін, І. Е. Фуртат, Н. Є. Журавська , В. П. Усачов // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е.С. Малкін. – Київ, 2014. - Вип. 17. - С. 120 – 127. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання