Особливості розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної нелінійності

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто двовимірний плоский скінчений елемент (СЕ) для розв’язку стаціонарної задачі теплопровідності в геометрично нелінійній постановці і отримана матриця теплопровідності. Достовірність результатів, що отримуються на основі розробленої методики, обґрунтовується порівнянням з відомими аналітичними результатами
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, скінчений елемент ( СЕ ), термо-напружений стан конструкцій, двовимірні задачі, теплопровідність, повзучість
Бібліографічний опис
Особливості розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної нелінійності / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 73 - 89. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання