Особливості розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної нелінійності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Максим’юк, Ю. В.
Сизевич, Б. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто двовимірний плоский скінчений елемент (СЕ) для розв’язку стаціонарної задачі теплопровідності в геометрично нелінійній постановці і отримана матриця теплопровідності. Достовірність результатів, що отримуються на основі розробленої методики, обґрунтовується порівнянням з відомими аналітичними результатами
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, скінчений елемент ( СЕ ), термо-напружений стан конструкцій, двовимірні задачі, теплопровідність, повзучість
Бібліографічний опис
Особливості розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної нелінійності / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 73 - 89. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання