Дослідження робочих процесів вібромашин із змінним режимом руху

Анотація
Вивчення динаміки вібромашин для сталого режиму руху [ ] 31 − дало можливість оцінити загальні підходи до визначення сил опору як в самій машині так і в оброблювальному середовищі. Однак найбільш важливим із точки зору виконання (протікання) робочого процесу, безумовно, є знання законів руху для перехідних режимів.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, кафедра технології будівельного виробництва, дослідження робочих вібромашин, процесс із змінним режимом руху, вібромашини зі змінним рухом
Бібліографічний опис
Дослідження робочих процесів вібромашин із змінним режимом руху / І. І. Назаренко, Ю. О. Баранов, М. М. Ручинський, А. Т. Свідерський, М. О. Клименко, І. В. Косминський, О. П. Дєдов, В. А. Басараб // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2003. - № 15. - С. 22-30. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання