Геопросторове моделювання доступності дошкільних навчальних закладів для населення в межах території дослідного полігону в м. Києві

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лазоренко-Гевель, Н. Ю.
Коршикова, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано методику автоматизації процесу розрахунку доступності дошкільних закладів для населення в межах полігону м. Києва в програмному середовищі Python 2.7.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, геоінформаційне моделювання, бази геопросторових даних, геоинформацинное моделирование, базы геопространственных данных, geoinformation modeling, geospatial data bases

Бібліографічний опис

Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геопросторове моделювання доступності дошкільних навчальних закладів для населення в межах території дослідного полігону в м. Києві / Н. Ю. Лазоренко-Гевель, А. А. Коршикова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 162-167. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced