Методи управління знаннями у системі проектного менеджменту

Ескіз

Дата

2004

Автори

Клюєва, В.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У процесі проектної діяльності напрацьовується великий обсяг знань, які можуть бути важливими для використання у подальших проектах [1, 2], при цьому отримуються дані, які можуть бути представлені як у явній, так і у неявній формі [4]. Явні дані – це різноманітні документи, статті, презентації, відео- та аудіо-записи, патенти, креслення, програмне забезпечення. Неявні дані – це персональні знання співробітників, пов’язані з їхнім досвідом. У свою чергу явні знання розподіляються на структуровані (бази даних, файли) та неструктуровані (графіки, презентації, документи).

Опис

Ключові слова

кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, метод управління знаннями, система проектного менеджмента

Бібліографічний опис

Клюєва В. В. Методи управління знаннями у системі проектного менеджменту / Клюєва В. В. // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2004. - №15. - С. 100-103. - Бібліогр. : 7 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset