Розробка першої редакції ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х «Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях»

Ескіз

Дата

2016

Автори

Червинський, Я. Й.
Титаренко, В. А.
Дворник, А. М.
Домбровський, Я. І.
Шомка, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНДІБК

Анотація

Першу редакцію ДСТУ–Н.Б.В.1.1-ХХ:201Х «Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях» розроблено у розвиток положень ДБН В.1.1-ХХ:201Х «Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення проектування». Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довгові-чності споруд, конструкцій, технічних систем, територій при проектуванні на закарстованих територіях, описує обґрунтування для їх розрахунку та верифікації.

Опис

Ключові слова

карст, карстовий провал, мульда осідання, проектування споруд

Бібліографічний опис

Розробка першої редакції ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х «Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях» / Я. Й. Червинський, В. А. Титаренко, А. М. Дворник [та ін.] // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. наук.-досл. ін.-т буд. конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2016. – Вип. 83, Кн. 1. – С. 246 – 257. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced