Підвищення ефективності систем теплопостачання модифікацією теплоносія

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі підвищення ефективності систем теплопостачання. Модифікації теплоносія-води триетаноламіновими ефірами жирних кислот сприяє інтенсифікації теплообміну, зменшенню витрат енергії на генерацію і транспорт за рахунок руйнування відкладень, утворення захисної плівки зі збільшенням корозійної стійкості та зменшенням шорсткості поверхні. За результатами чисельних та експериментальних досліджень отримано наукове обґрунтування доцільності застосування такої технології. Приведено теоретичний опис процесів, які відбуваються на теплообмінних поверхнях при зміні фізико-гідравлічних показників теплоносія. Обґрунтовано та побудовано удосконалену фізичну модель підвищення ефективності тепломасообміну між поверхнею нагріву та модифікованим теплоносієм. Виконані експериментальні дослідження кінетики накопичення та руйнування відкладень на поверхнях теплообміну, оцінено ступінь захисту модифікованого теплоносія від корозії. Чисельно та експериментально визначено його теплофізичні властивості, оцінено вплив поля природних магнітів, досліджено тепловіддачу теплообмінної поверхні до модифікованого теплоносія та зміну гідравлічного опору трубопроводів. Запропоновано технологічні схеми систем теплопостачання з модифікованим теплоносієм для систем різного терміну експлуатації. Проведено промислові дослідження. Проведено техніко-економічне обґрунтування запропонованої технології ведення водно-хімічного режиму.
Опис
Ключові слова
централізовані системи теплопостачання, поверхнево-активні речовини, відкладення, корозія, теплообмін, гідродинамічний опір, магнітне поле, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Габа К. О. Підвищення ефективності систем теплопостачання модифікацією теплоносія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Габа Крістіна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2016. - 20 с. - Бібліогр. : с. 17 - 18
Зібрання