Стічні води як джерело енергії у системах теплозабезпечення нового покоління

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі, на основі ексергетичного підходу, показана доцільність удосконалення методологічної бази з обґрунтування рішень при утилізації енергії стічних вод в системах теплозабезпечення населених пунктів. Це узгоджується із існуючою концепцією створення систем теплозабезпечення нового, 4-го покоління.
Опис
Ключові слова
ексергетичний підхід, системи теплозабезпечення, стічні води, эксергетический подход, системы теплообеспечения, сточные воды, exergy-based approach, heating systems, wastewater
Бібліографічний опис
Волощук В. А. Стічні води як джерело енергії у системах теплозабезпечення нового покоління / В. А. Волощук, О. О. Грицина // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 63-70. – Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання