Стічні води як джерело енергії у системах теплозабезпечення нового покоління

Ескіз

Дата

2016

Автори

Волощук, В. А.
Грицина, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі, на основі ексергетичного підходу, показана доцільність удосконалення методологічної бази з обґрунтування рішень при утилізації енергії стічних вод в системах теплозабезпечення населених пунктів. Це узгоджується із існуючою концепцією створення систем теплозабезпечення нового, 4-го покоління.

Опис

Ключові слова

ексергетичний підхід, системи теплозабезпечення, стічні води, эксергетический подход, системы теплообеспечения, сточные воды, exergy-based approach, heating systems, wastewater

Бібліографічний опис

Волощук В. А. Стічні води як джерело енергії у системах теплозабезпечення нового покоління / В. А. Волощук, О. О. Грицина // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 63-70. – Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset