Гідравлічні рівняння для усталеного ізотермічного руху газорідинних сумішей в трубах

Ескіз

Дата

2013

Автори

Кріль, С. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі осереднених по імовірності диференціальних рівнянь гідродинаміки двофазного середовища побудовано гідравлічні рівняння нерозривності та Бернуллі для усталеного ізотермічного напірного руху суміші рідини і газових бульбашок. Одержані рівняння є ефективним теоретичним підґрунтям для побудови математичних моделей висхідних напірних газорідинних потоків в різного роду технологічних процесах, особливо при ерліфтному транспортуванні рідини по вертикальних трубах. На основе осредненных по вероятности дифференциальных уравнений гидродинамики двухфазной среды построены гидравлические уравнения неразрывности и Бернулли для установившегося изотермического напорного движения смеси жидкости и газовых пузырей. Полученные уравнения являются эффективной теоретической основой для построения математических моделей газожидкостных потоков в разного рода технологических процессах, особенно при эрлифтном транспортировании жидкости по вертикальным трубам. The hydraulic continuity equations and the Bernoulli equation are derived for steady dynamics of isothermal pressure mixture of liquid and gas bubbles. These equations are built by averaging of hydrodynamic differential equations of two-phase medium over the probability distribution of basic parameters. The resulting equations represent an effective the oretical basis for the construction of mathematical models of gas-liquid flows in various industrial processes, especially in the air-lift transportation of liquid in vertical pipes.

Опис

Ключові слова

газорідинна суміш, усталений ізотермічний рух, гідравлічні рівняння, газожидкостная смесь, установившееся изотермическое движение, гидравлические уравнения, gas-liquid mixture, isothermal steady motion, hydraulic equations

Бібліографічний опис

Кріль С. І. Гідравлічні рівняння для усталеного ізотермічного руху газорідинних сумішей в трубах / С. І. Кріль // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 134 - 141. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset