Стійкість і коливання бурильних колон з внутрішніми потоками рідини в каналах горизонтальних свердловин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Андрусенко, О. М.
Глазунов, С. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У зв'язку з розробкою нових технологій видобутку вуглеводневих палив із сланцевих порід у нафтогазовій промисловості все більша увага приділяється задачам буріння похилих і горизонтальних свердловин. Специфіка процесів проходки таких свердловин полягає в тому, що на їх перебіг істотно впливають сили контактного і фрикційного взаємодії між поверхнею бурильної колони і стінкою свердловини, що виникають у таких випадках. У даній роботі поставлена задача про біфуркаційні випинання і малі згинні коливання бурильної колони, що обертається, яка лежить в каналі горизонтальної свердловини. З урахуванням сил тертя і додаткових реакцій в'язів виведені диференціальні рівняння, для яких побудовані розв’язки задач на власні значення про стійкість і вільні коливання колон скінченної й необмеженої довжини.
Опис
Ключові слова
бурильна колона, горизонтальна свердловина, обертання, тертя, стійкість, коливання, моделювання
Бібліографічний опис
Андрусенко О. М. Стійкість і коливання бурильних колон з внутрішніми потоками рідини в каналах горизонтальних свердловин / О. М. Андрусенко, С. М. Глазунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 95. – С. 132 - 144. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання