Трансформація фронтів розривних хвиль в пружних середовищах змінної щільності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Іванченко, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається задача про перебудову фронту розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність геометрії променів і фронтів від функції зміни щільності середовища.
Опис
Ключові слова
розривна хвиля, неоднорідне трансверсально-ізотропне середовище, задачі, функція зміни щільності середовища, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Трансформація фронтів розривних хвиль в пружних середовищах змінної щільності / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 132 - 142. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання