Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Волкова, Н. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розкрито один із шляхів підвищення рівня теоретичних знань з дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» при професійній підготовці молодших спеціалістів художників і висвітлено практичний досвід з його застосування на базі Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, що полягає у впровадженні розроблених методичних рекомендацій щодо вивчення даної дисципліни, у яких наведена структура опису творів мистецтва та подані приклади: опис живописного твору за карткою опитування та у довільній формі; порівняльний аналіз живописних творів; приклад розширеного аналізу живописного твору
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, молодший спеціаліст художник, особливість, мистецька освіта, дисципліна «Історія образотворчого мистецтва»
Бібліографічний опис
Волкова Н. В. Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці / Н. В. Волкова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43. - Ч. 1. - С. 92 - 97. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання