3D кадастр, як інструмент регулювання майнових відносин у сфері землі та нерухомості

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дубницька, М. В.
Крельштейн, П. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Окреслена необхідність створення 3D кадастру як ефективного інструменту регулювання майнових відносин у сфері землі та нерухомості у великих містах. На прикладі конкретної земельної ділянки доведена ефективність оперування різними інтересами щодо неї в просторі, а не на площині.

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою і кадастру, 3D кадастр, вертикальне поширення інтересів, охоронні зони, інженерні комунікації, кадастровий облік, вертикальное распространение интересов, охранные зоны, инженерные коммуникации, кадастровый учёт, 3D cadaster, vertical spread of interests, protection zones, utilities, cadastral records

Бібліографічний опис

Дубницька М. В. 3D кадастр, як інструмент регулювання майнових відносин у сфері землі та нерухомості / М. В. Дубницька, П. Д. Крельштейн // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 124-131. - Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced