Комплексный мониторинг инженерных сооружений

Ескіз

Дата

2020

Автори

Исаев, А. П.
Гуляев, Ю. Ф.
Чуланов, П. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті рекомендується правильне написання назв систем моніторингу на основі смислового змісту і логічно узгодженого порядку слів. Розглянуто три складові системи комплексного моніторингу висотної будівлі, які доповнюють один одного, створюючи загальну картину положення і стану будівлі, її несучих конструкцій і ґрунтового масиву під нею. Розглядаються в єдності геотехнічний моніторинг, геодезичний моніторинг, інженерно-будівельний моніторинг. Показані завдання кожного моніторингу та описані прилади та датчики, які використовуються в сучасних автоматизованих системах моніторингу. Геотехнічний моніторинг дає інформацію про стан і зміщення ґрунтової основи, яка знаходиться під будівлею і навколо неї, про процеси, що відбуваються всередині ґрунтового масиву. В автоматизованих системах геотехнічного моніторингу використовуються свердловинні інклінометри, свердловини екстензометри, датчики тиску ґрунту в поєднанні з приладами геодезичного та інженерно-будівельного моніторингу. Геодезичний моніторинг дає уявлення про просторове положення будівлі та її елементів, а також про планово-висотні та кутові зміщення несучих конструкцій. В автоматизованих системах геодезичного моніторингу використовуються роботизовані тахеометри, нівеліри, сканери, апаратура GNSS в поєднанні з приладами інженерно-будівельного і геотехнічного моніторингу. Інженерно-будівельний моніторинг показує зміни напружено-деформованого стану конструкцій та їх елементів і зміни їх взаємного положення. В автоматизованих системах інженерно-будівельного моніторингу використовуються різного типу датчики: деформацій, зміщень, коливань, температури, тиску та інші в поєднанні з приладами геодезичного та геотехнічного моніторингу.

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, системи моніторингу, геотехнічний моніторинг, геодезичний моніторинг, інженерно-будівельний моніторинг, зміщення, осадка, деформації, напруження, прилади та датчики моніторингу, monitoring systems, geotechnical monitoring, geodetic monitoring, civil engineering monitoring, displacement, draft, deformation, stress, monitoring instruments and sensors, системы мониторинга, геотехнический мониторинг, геодезический мониторинг, перемещения, деформации, напряжения, приборы и датчики мониторинга

Бібліографічний опис

Исаев А. П. Комплексный мониторинг инженерных сооружений / А. П. Исаев, Ю. Ф. Гуляев, П. А. Чуланов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 74. - С. 162-171. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced