GIS – технології як основа визначення територіальних ресурсів міської забудови

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бакун, К. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто поняття та можливості застосування GIS- технологій. Наведена скорочена модифікована типологія кварталів житлової забудови на прикладі міста Києва. Сформовані етапи формування спеціальної інформаційної бази та наведено алгоритм наповнення бази даних для розрахунку визначення потенційного територіального ресурсу для кожного обраного кварталу чи земельної ділянки.

Опис

Ключові слова

геоінформаційні системи, GIS-технології, ArcGIS, QGIS, Google Maps, математична модель, алгоритм наповнення бази даних, ресурс території, геоінформаційний аналіз, атрибутивна інформація, семантичні дані, модельне відображення, geoinformation systems, GIS technologies, mathematical model, database filling algorithm, territory resource, geoinformation analysis, attribute information, semantic data, model mapping, геоинформационные системы, GIS-технологии, математическая модель, геоинформационный анализ, атрибутивная информация, семантические данные, модельное отображение

Бібліографічний опис

Бакун К. С. GIS – технології як основа визначення територіальних ресурсів міської забудови / К. С. Бакун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 182 - 190. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced