Основи промислової екології: методичні вказівки до виконання практичних робіт

Ескіз

Дата

2023

Автори

Василенко, Леся Олексіївна
Березницька, Юлія Олегівна
Кравченко, Марина Василівна
Федоренко, Станіслав Валентинович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні положення, задачі для розрахунку, вихідні дані до них, вимоги до форматування текстової частини звіту та список літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

екологія промислова, кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Бібліографічний опис

Основи промислової екології : методичні вказівки до виконання практичних робіт : для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Л. О. Василенко, Ю. О. Березницька, М. В. Кравченко, С. В. Федоренко. - Київ : КНУБА, 2023. - 40 с. - Бібліогр. : с. 37 -39.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset