Основи промислової екології: методичні вказівки до виконання практичних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Василенко, Леся Олексіївна
Березницька, Юлія Олегівна
Кравченко, Марина Василівна
Федоренко, Станіслав Валентинович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні положення, задачі для розрахунку, вихідні дані до них, вимоги до форматування текстової частини звіту та список літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
екологія промислова, кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці
Бібліографічний опис
Основи промислової екології : методичні вказівки до виконання практичних робіт : для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Л. О. Василенко, Ю. О. Березницька, М. В. Кравченко, С. В. Федоренко. - Київ : КНУБА, 2023. - 40 с. - Бібліогр. : с. 37 -39.