Теоретичне та експериментальне дослідження руху матеріалу в гладкому обертовому барабані

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Автори
Назаренко, І.І.
Клименко, М.О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Незважаючи на значну кількість робіт, присв'ячених опису руху матеріалу в обертовому барабані, переважна більшість авторів схиляється до використання одного з двох наступних підходів. "Одночастковий" підхід [2, 4, 6], при якому розглядається рівновага окремої частки, або метод "в'язких потоків" [3, 5], відповідно до якого рух матеріалу розглядається як потік в'язкопластичного середовища.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, експерементальне дослідження руху, рух в обертовому барабані
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Теоретичне та експериментальне дослідження руху матеріалу в гладкому обертовому барабані / І. І. Назаренко, М. О.Клименко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2002. - Вип. 12. - С. 37-44. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання