Аеровокзал з пропускною спроможністю 1000 пас / год: методичні рекомендації до виконання курсового проекту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Грінченко, Тетяна Іванівна
Ахаїмова, Анастасія Олександрівна
Малійова, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні функціонально-технологічні схеми аеровокзальних комплексів та основні концепції архітектурно-планувальних рішень. Розроблено завдання на проектування аеровокзалів з пропускною спроможністю 1000 пас/год, наведено склад і площі приміщень аеровокзалів, згідно вимог сучасних Державних нормативних документів.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра архітектури проектування цивільних будівель і споруд, автовокзали, проектування
Бібліографічний опис
Аеровокзал з пропускною спроможністю 1000 пас / год : методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Транспортні споруди» : для студентів спеціальності 191 «Архітектура і містобудування», освітньо-наукової програми «Архітектура будівель і споруд» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі Т. І. Грінченко, А. О. Ахаїмова, О. В. Малійова. - Київ : КНУБА, 2023. - 36 с. : іл. - Бібліогр. : с. 28.