Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Голубчак, К. Т.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даному дослідженні проаналізовано існуючий стан курортнорекреаційної інфраструктури гірської частини Івано-Франківської області. З метою виявлення недоліків та перспектив розвитку сучасної рекреаційнотуристичної галузі Івано-Франківської області, проведено ретроспективне дослідження процесу формування рекреаційно-туристичного комплексу гірської частини Прикарпаття та охарактеризовано сучасні тенденції його розвитку.
Опис
Ключові слова
ретроспективний аналіз, рекреаційні об'єкти, Прикарпаття, туристична інфраструктура
Бібліографічний опис
Голубчак К. Т. Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області / К. Т. Голубчак // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43. - Ч. 1. - С. 103 - 114. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання