Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області

Ескіз

Дата

2016

Автори

Голубчак, К. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даному дослідженні проаналізовано існуючий стан курортнорекреаційної інфраструктури гірської частини Івано-Франківської області. З метою виявлення недоліків та перспектив розвитку сучасної рекреаційнотуристичної галузі Івано-Франківської області, проведено ретроспективне дослідження процесу формування рекреаційно-туристичного комплексу гірської частини Прикарпаття та охарактеризовано сучасні тенденції його розвитку.

Опис

Ключові слова

ретроспективний аналіз, рекреаційні об'єкти, Прикарпаття, туристична інфраструктура

Бібліографічний опис

Голубчак К. Т. Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області / К. Т. Голубчак // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43. - Ч. 1. - С. 103 - 114. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced