Вихідні дані для створення геометричної моделі простору енергоефективної будівлі

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті виділено два основні елементи створення геометричної моделі енергоефективної будівлі - просторові осередки («термоблоки») та зв’язки між ними (конструкції). Виділено геометричні та інженерно-технічні вихідні дані просторових осередків та конструкцій, що їх зв’язують, які потрібні для енергетичного аналізу геометричної моделі будівлі.
Опис
Ключові слова
геометрична модель енергоефективної будівлі, термоблоки, просторові осередки
Бібліографічний опис
Болгарова Н. М. Вихідні дані для створення геометричної моделі простору енергоефективної будівлі / Н. М. Болгарова // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 31 - 34. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання