Прикладне програмування в ГІС

Ескіз

Дата

2023

Автори

Лазоренко, Н. Ю.
Денисюк, Б. І.
Кінь, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить теоретичні відомості та загальні положення про базовий синтаксис мови програмування Python, підходи та принципи програмування для забезпечення автоматизації процесів геопросторового аналізу і моделювання об’єктів і явищ. Розглянуто застосування мови програмування Python бібліотеки ArcPy у ArcGIS та бібліотеки PyQGIS у QGIS для вирішення прикладних задач. Наведено приклади розв’язання прикладних задач у ГІС. Призначено для студентів і аспірантів, які навчаються за галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Опис

Ключові слова

програмування прикладне, аналіз геопросторовий, кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Бібліографічний опис

Лазоренко Н. Ю. Прикладне програмування в ГІС: навчальний посібник для студентів галузі знань 19 «архітектура і будівництво» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Н. Ю. Лазоренко, Б. І. Денисюк, Д. О. Кінь ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 218 с. - Бібліогр. : с. 213.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset