Маркетинговий аналіз та аудит території при обгрунтуванні проектних рішень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Денисенко, Н. О.
Тригуб, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовано маркетинговий підхід до процесів вибору варіанта проекту розвитку території в сучасних умовах. Визначені завдання та послідовність проведення маркетингового аудиту території. Доведено, що територіальний маркетинг в контексті маркетингового підходу передбачає аналіз розвитку з позиції територіальної індивідуальності, що демонструє відмінності однієї території від іншої. Запропоновано сучасний інструментарій маркетингового аудиту території, який являє собою набір можливих засобів, що застосовуються для збору, аналізу, обробки інформації та обґрунтування соціально-економічного розвитку території. Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах розвитку територіального менеджменту та маркетингу в Україні доцільно враховувати ресурсний потенціал, унікальні особливості та конкурентні переваги території при визначенні перспектив розвитку та прийнятті ефективних проектних рішень.
Опис
Ключові слова
територіальний маркетинг, маркетинговий аудит території, ціновий пояс території, транспортна доступність, інфраструктурна карта, кафедра міського господарства
Бібліографічний опис
Денисенко Н. О. Маркетинговий аналіз та аудит території при обгрунтуванні проектних рішень / Н. О. Денисенко , О. О. Тригуб // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 212 - 224. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання