Фізика. Лабораторний практикум. Базовий цикл

Анотація
Посібник містить теоретичний матеріал до лабораторних робіт, методичні вказівки щодо їхнього виконання, а також контрольні запи-тання. Мета навчального посібника – допомогти студентам у підго-товці, виконанні, оформленні та захисті лабораторних робіт базового практикуму. Призначено для студентів усіх напрямів підготовки КНУБА.
Опис
Навчальний посібник
Ключові слова
фізика, лабораторний практикум
Бібліографічний опис
Фізика. Лабораторний практикум. Базовий цикл: навчальний посібник / В.І. Клапченко та ін.; за заг. ред. В. І. Клапченка. – К.: КНУБА, 2012. – 168 с.
Зібрання