Шум, як екологічна проблема примагістральних територій крупних міст та архітектурно-планувальні засоби його зниження

Ескіз

Дата

2012

Автори

Шило Н. М.
Пєтунова О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті основні екологічні проблеми, що виникають на урбанізованих територіях. Охарактеризована одна із основних проблем примагістральних територій. Проаналізовані напрямки боротьби із шумом за допомогою архітектурно-планувальних засобів.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, примагістральна територія, шум, архітектурно-планувальні засоби, примагистральная территория, архитектурно-планировочные средства, territory in highway, noise, architectural and planning tools

Бібліографічний опис

Шило Н. М. Шум, як екологічна проблема примагістральних територій крупних міст та архітектурно-планувальні засоби його зниження / Н. М. Шило, О. О. Пєтунова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 31. - С. 398-405. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset