Шум, як екологічна проблема примагістральних територій крупних міст та архітектурно-планувальні засоби його зниження

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті основні екологічні проблеми, що виникають на урбанізованих територіях. Охарактеризована одна із основних проблем примагістральних територій. Проаналізовані напрямки боротьби із шумом за допомогою архітектурно-планувальних засобів.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, примагістральна територія, шум, архітектурно-планувальні засоби, примагистральная территория, архитектурно-планировочные средства, territory in highway, noise, architectural and planning tools
Бібліографічний опис
Шило Н. М. Шум, як екологічна проблема примагістральних територій крупних міст та архітектурно-планувальні засоби його зниження / Н. М. Шило, О. О. Пєтунова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 31. - С. 398-405. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання