Особливості транспортних територій центральної зони міст

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті особливості транспортних територій центральної зони міст та вплив планувальної схеми вулично-дорожньої мережі на розподіл транспортних потоків у місті.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, магістральна вулично-дорожня мережа, центральна зона, планувальна структура міста, інтенсивність дорожнього руху, пропускна спроможність.
Бібліографічний опис
Васильєва Г. Ю. Особливості транспортних територій центральної зони міст / Г. Ю. Васильєва, С. В. Дубова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 209 - 220. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання