Поширення акустичних хвиль кілогерцевого діапазону в фібрильних нитках

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено теоретичні оцінки швидкостей поширення хвиль, які базуються на обґрунтованих і апробованих моделях, що дозволяє рекомендувати пропоновану методику для науково-дослідної роботи по вивченню механічних властивостей ниток в практичній роботі із створення і вдосконалення неруйнівних методів контролю якості.
Опис
Ключові слова
кілогерцевий діапазон, хвильові процеси, фібрильна нитка, гомогенізація композитних матеріалів
Бібліографічний опис
Поширення акустичних хвиль кілогерцевого діапазону в фібрильних нитках / К. В. Медведєв, В. М. Шульга, В. Ф. Корнієнко, І. О. Ластівка // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 82 – 88. – Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання