Управление развитием проектно-ориентированных огранизаций на основе комплементарных ценностей

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрены механизмы управления проектами развития организаций на основе моделей комплементарных ценностей. Предложенная модель базируется на основе компетентностного подхода в управлении проектами и позволяет оценивать баланс интересов заинтересованных сторон проектно-ориентированных организаций.
Опис
Ключові слова
комплементарная ценность, механизмы, миграция ценностей, модель жизненного цикла организаций, заинтересованные стороны, кафедра управления проектами
Бібліографічний опис
Рогозина В. Б. Управление развитием проектно-ориентированных огранизаций на основе комплементарных ценностей / В. Б. Рогозина // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 20. – С. 48-53. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання