Вплив теплофізичних властивостей біомаси на метаноутворення у побутових біореакторах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Желих, В. М.
Малкін, Е. С.
Фурдас, Ю. В.
Дзерин, О. І.
Сухолова, І. Є.
Нестерович, Г. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано конструкцію побутового біореактора безперервної дії. Розроблено метод інженерного розрахунку для оцінки продуктивності біогазових установок, зокрема визначення максимальної кількості біогазу та ефективного об’єму добового завантаження сировини. Отримано графічні та аналітичні залежності, які можна застосувати під час проектування побутових біогазових установок для утилізації органічних відходів.

Опис

Ключові слова

біореактор, біогаз, метанова ферментація, органічні відходи, анаеробне бродіння, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Вплив теплофізичних властивостей біомаси на метаноутворення у побутових біореакторах / В. М. Желих, Е. С. Малкін, Ю. В. Фурдас [та ін.] // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 19. – С. 94 – 100. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced