Методичні вимоги та механізми реалізації схеми планування території Львівської області

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті зосереджена увага на методичних рекомендаціях щодо пода льшого використання матеріалів Схеми, розробленої УДНДІПІ «Діпромісто» (м. Київ) і затвердженої рішенням Львівської обласної ради, та підвищення практичних результатів виконаної роботи. Викладені пропозиції будуть кори сними при проектуванні об’єктів нижчого ієрархічного рівня, органам виконав чої влади та місцевого самоврядування, а також для наукового супроводу впровадження Схеми.
Опис
Ключові слова
створення ефективних просторових структур області, методичні рекомендації, схема планування території Львівської області
Бібліографічний опис
Габрель М. М. Методичні вимоги та механізми реалізації схеми планування території Львівської області / М. М. Габрель // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 37. - С. 100 - 113. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання