Методичні вимоги та механізми реалізації схеми планування території Львівської області

Ескіз

Дата

2010

Автори

Габрель, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті зосереджена увага на методичних рекомендаціях щодо пода льшого використання матеріалів Схеми, розробленої УДНДІПІ «Діпромісто» (м. Київ) і затвердженої рішенням Львівської обласної ради, та підвищення практичних результатів виконаної роботи. Викладені пропозиції будуть кори сними при проектуванні об’єктів нижчого ієрархічного рівня, органам виконав чої влади та місцевого самоврядування, а також для наукового супроводу впровадження Схеми.

Опис

Ключові слова

створення ефективних просторових структур області, методичні рекомендації, схема планування території Львівської області

Бібліографічний опис

Габрель М. М. Методичні вимоги та механізми реалізації схеми планування території Львівської області / М. М. Габрель // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 37. - С. 100 - 113. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset