Методика визначення захисних властивостей електромагнітних екранів

Ескіз

Дата

2010

Автори

Панова, Олена Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Негативний вплив електромагнітних полів та випромінювань антропогенного походження на людей не викликає сумніву [1]. Методи захисту людей від цього фізичного фактора відомі та використовуються [2]. Проте, у санітарних нормах відсутні конкретні вказівки щодо перевірки захисних властивостей матеріалів. У роботі [3] наведено експериментальні дослідження щодо оцінки захисних властивостей екрануючих матеріалів, але методи вимірювань, на нашу думку, мають недоліки. Використання ферорезонансного датчика, який має велику ємність, може спотворювати результати вимірювань, що неприпустимо для контролю електромагнітних полів малих напруженостей. До того ж, розрахункові методи оцінювання ефективності електромагнітних екранів [4] мають складний математичних апарат, який непристосований для практичного використання фахівцями з охорони праці та електромагнітної екології. Саме тому, розробка нових методів отримання достовірних даних щодо захисних властивостей електромагнітних екранів лишається актуальною.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, захисні властивості, електромагнітний екран, методика визначення

Бібліографічний опис

Панова О. В. Методика визначення захисних властивостей електромагнітних екранів / О. В. Панова // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 74 - 76. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced