Об одном строгом решении задачи плоскорадиального фильтрования суспензии

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Поляков, В. Л.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одержано строгий розв’язок задачі плоскорадіального фільтрування за умови, що відрив осаду визначається тільки його концентрацією. На багаточисленних прикладах проаналізовано вплив фільтраційного процесу опосередковано через адгезійній на технологічні параметри. Показано, що відмінності у характері такого впливу можуть зумовити зміни у захистній здатності завантаження фільтра у три – чотири рази. Получено строгое решение задачи плоскорадиального фильтрования при условии, что отрыв осадка определяется только его концентрацией. На множестве примеров проанализировано влияние фильтрационного процесса опосредовано через адгезионный на технологические параметры. Показано, что различия в характере такого влияния могут обусловить изменения в защитной способности загрузки фильтра в три- четыре раза. An exact solution has been obtained to the axesymmetric suspension filtration task when deposition detachment was due to only its concentration. At numerous examples effect of suspension flow rate has been analyzed on technological parameters. It has been shown, that essential variety in the effect was able to cause changes in protective property of filter medium by three-four fold.
Опис
Ключові слова
плоскорадіальне фільтрування, суспензія, шар завантаження, точний розв’язок, технологічний час, плоскорадиальное фильтрование, технологическое время, суспензия, слой загрузки, точное решение, axial deep-bed filtration, suspension, filter medium, technological time, exact solution
Бібліографічний опис
Поляков В. Л. Об одном строгом решении задачи плоскорадиального фильтрования суспензии / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 126 - 133. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання