Оцінка напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напруженодеформованого стану магістральних газопроводів які знаходяться в складних ґрунтових умовах. Запропоновано рекомендації щодо обґрунтування точності виконання інженерно-геодезичних робіт при проведені моніторингу газопроводів на стадії їх експлуатації.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, кафедра інженерної геодезії, газотранспортна система (ГТС), магістральний газопровід (МГ), напружено-деформований стан (НДС), прогин газопроводу
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Оцінка напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання / В. К. Чибіряков. В. С. Старовєров, К. О. Нікітенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 731 - 737. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання