Оцінка напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання

Ескіз

Дата

2013

Автори

Чибіряков, В. К.
Старовєров, В. С.
Нікітенко, К. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напруженодеформованого стану магістральних газопроводів які знаходяться в складних ґрунтових умовах. Запропоновано рекомендації щодо обґрунтування точності виконання інженерно-геодезичних робіт при проведені моніторингу газопроводів на стадії їх експлуатації.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, кафедра інженерної геодезії, газотранспортна система (ГТС), магістральний газопровід (МГ), напружено-деформований стан (НДС), прогин газопроводу

Бібліографічний опис

Чибіряков В. К. Оцінка напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання / В. К. Чибіряков. В. С. Старовєров, К. О. Нікітенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 731 - 737. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced