Развитие системы управления проектами на базе сбалансированной системы показателей оценки качества

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрен подход по формированию системы показателей оценки работы системы управления проектами. Предложен подход к интеграции показателей оценки деятельности компании, реализации портфеля проектов компании и конфигурации системы управления проектами.
Опис
Ключові слова
система показателей, управление качеством, система управления проектами, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Оберемок И. И. Развитие системы управления проектами на базе сбалансированной системы показателей оценки качества / И. И. Оберемок, Н. В. Оберемок // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 8. – С. 35 - 38. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання