Медіа домінанти в архітектурі громадських центрів

Ескіз

Дата

2012

Автори

Костенко А. Я.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розкрито деякі теоретичні аспекти поняття «архітектурна медіа домінанта». Виявлено взаємозв'язок між термінами ідентичними за змістом терміну домінанта і їх комунікативної значущості в міському середовищі. Представлена системна модель поняття «архітектурна медіа домінанта». Запропоновано класифікацію архітектурних домінант за типом домінування, і сформульовані групи якостей домінуючих об' єктів.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, архітектурна медіа домінанта, класифікація, архитектурная медиа доминанта, классификация, dominant architectural media, classification

Бібліографічний опис

Костенко А. Я. Медіа домінанти в архітектурі громадських центрів / А. Я. Костенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 31. - С. 368-374. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset