Сучасна концепція побудови висотної референцної основи України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кучер, О. В.
Старовєров, В. С.
Кошелюк, Н. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Охарактеризовані основні напрямки розвитку висотної основи України, як складової національної системи відліку. Приведені основні відомості про сучасні підходи щодо становлення висотної складової референцної системи координат. Наведено сучасний стан проблеми в Україні, Європі та перспективи розвитку. Проаналізовано концепцію створення та практичну реалізацію європейської вертикальної референцної системи EVRS. Відзначено, що національна система висот повинна бути узгоджена з Європейськими стандартами. Розглянуті підходи до моделювання параметрів висотної основи України.

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, вертикальна референцна система, Європейська вертикальна референцна система, національна вертикальна референцна система, Балтійська система висот, вертикальная референцная система,, Европейская вертикальная референцная система, национальная вертикальная референцная система, Балтийская система высот, vertical reference system, European base reference system, national vertical reference system, Baltic system of heights

Бібліографічний опис

Кучер О. В. Сучасна концепція побудови висотної референцної основи України / О. В Кучер, В. С. Старовєров, Н. І. Кошелюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 298-303. - Бібліогр : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset