Дослідження прогресивних напрямків формування культурно-видовищних центрів на основі моделей економічної діяльності. Зарубіжний досвід

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку галузі культури і стан мережі закладів культури України,а також окреслено розвиток закладів культури у взаємозв’язку з основними моделями фінансування культури за кордоном і в Україні. Проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду економічної діяльності культурно-видовищних центрів на конкретних прикладах з метою обґрунтування доцільності їх будівництва і пошуку шляхів вирішення існуючих проблем. Надаються рекомендації по проектуванню культурно-видовищних центрів виходячи з досвіду їх самоокупності і економічної ефективності.
Опис
Ключові слова
заклади культури, економічна ефективність, моделі фінансування культури, формування культурно-видовищних центрів, кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
Бібліографічний опис
Хмельницька А. В. Дослідження прогресивних напрямків формування культурно-видовищних центрів на основі моделей економічної діяльності. Зарубіжний досвід / А. В. Хмельницька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 436 - 446. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання