Використання МСЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглянуто суперелементний підхід до формування розрахункових рівнянь метода скінченних елементів для шаруватих конструкцій. Запропонований шаруватий елемент дозволяє на основі тривимірної постановки отримати рішення зв’язаної задачі термопружності конструкцій з еластомірних композитів. Наведено результати чисельних досліджень надвеликогабаритних шин.
Опис
Ключові слова
багатошаровий скінченний елемент, еластомір, гумокордний композит, термопружність, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Козуб Ю. Г. Використання МСЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин / Ю. Г. Козуб, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 232 - 242. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання