Використання МСЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин

Ескіз

Дата

2019

Автори

Козуб, Ю. Г.
Солодей, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розглянуто суперелементний підхід до формування розрахункових рівнянь метода скінченних елементів для шаруватих конструкцій. Запропонований шаруватий елемент дозволяє на основі тривимірної постановки отримати рішення зв’язаної задачі термопружності конструкцій з еластомірних композитів. Наведено результати чисельних досліджень надвеликогабаритних шин.

Опис

Ключові слова

багатошаровий скінченний елемент, еластомір, гумокордний композит, термопружність, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Козуб Ю. Г. Використання МСЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин / Ю. Г. Козуб, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 232 - 242. - Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced