Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд

Ескіз

Дата

2019

Автори

Солодей, І. І.
Петренко, Е. Ю.
Затилюк, Г. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто найбільш поширені питання, що виникають на етапів створення дискретних моделей для розрахунку напружено-деформованого стану системи «підземна споруда – ґрунтовий масив» за допомогою МСЕ

Опис

Ключові слова

підземна споруда, метод скінченних елементів, навантаження від ґрунтового массиву, ґрунтова модель, межі розрахункової області, кафедра будівельної механіки, кафедра геотехніки

Бібліографічний опис

Солодей І. І. Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд / І. І. Солодей, Е. Ю. Петренко, Г. А. Затилюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 139 - 149. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced