Передумови розвитку рекреаційної галузі в карпатському регіоні в XIX - першій половині XX СТ.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Савчук, А. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено дослідження та узагальнення історичних передумов виникнення рекреаційної галузі в Галичині; визначення основних економічних, політичних та природно-кліматичних факторів, що вплинули на появу та розвиток курортних поселень та архіте33ктуру Карпатського регіону.
Опис
Ключові слова
дерев’яна рекреаційна архітектура, курортні поселення, Східна і Західна Галичина, Карпатський регіон, вілла, пансіонат, курорт, туристичний притулок, готель
Бібліографічний опис
Савчук А. І. Передумови розвитку рекреаційної галузі в карпатському регіоні в XIX - першій половині XX СТ. / А. І Савчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 209-219. - Бібліогр : 18 назв.
Зібрання