Підвищення енергоефективності теплоспоживання будівель

Ескіз

Дата

2017

Автори

Басок, Борис Іванович
Лисенко, Оксана Миколаївна
Олійник, Людмила Василівна
Луніна, Анастасія Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У зв’язку з постійним підвищенням вартості теплових послуг і обмеженою можливістю здійснювати їх оплату бюджетними організаціями виникає необхідність зменшення споживання теплової енергії будівлями, тобто ефективнішого її використання. В статті досліджується теплоспоживання будівель Інституту технічної теплофізики НАН України після впровадження деяких заходів, а саме зменшення загальної опалювальної площі будівель без порушення умов праці для співробітників. В результаті досліджень отримано ряд експериментальних даних параметрів, на основі яких були побудовані графічні залежності та визначені особливості теплоспоживання. Також було розраховано середньодобове споживання теплової енергії будівлями за досліджуваний період в опалювальних сезонах 2015-2017 рр. та здійснено їх порівняння. На основі проведених досліджень встановлено, що після впровадження заходів щодо зменшення теплоспоживання вдалося зекономити майже 30% теплової енергії у порівнянні з попереднім опалювальним періодом.

Опис

Ключові слова

теплоспоживання, система опалення, будівля, енергоефективність, енергозбереження, кафедра теплотехніки

Бібліографічний опис

Підвищення енергоефективності теплоспоживання будівель / Б. І. Басок, О. М. Лисенко, Л. В. Олійник, А. О. Луніна // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 27 - 30. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset