Формування локального мікроклімату в свинарських приміщеннях

Ескіз недоступний
Дата
2001
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблена математична модель формування локального» мікроклімату в свинарських приміщеннях з урахуванням нестаціонарності процесу теообміну між твариною та підлогою. Наведені рекомендації, які дають моживість покращити технотехнічні якості підлоги в станках свинарників.
Опис
Ключові слова
свинарські приміщення, мікроклімат в свинарських приміщеннях, локальний мікроклімат
Бібліографічний опис
Строй А. Ф. Формування локального мікроклімату в свинарських приміщеннях / А. Ф. Строй, Д. В. Гузик // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 3. - С. 28 - 34. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання