Вибір моделі управління потокорозподілом інженерної мережі в аварійній ситуації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Безклубенко, І. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Використовуючи теорію графів, побудовані дві математичні моделі, які дозволяють ще на стадії проектування врахувати можливість аварійної ситуації і відключити аварійний вузол, оперативно змінити структуру і параметри магістральних та розподільчих мереж і забезпечити функціонування мережі. Проведено порівняльний аналіз цих математичних моделей і визначені умови для їх застосування.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, інженерна мережа, графи, проектування, оптимізація, network engineering, columns, design, optimization
Бібліографічний опис
Безклубенко І. С. Вибір моделі управління потокорозподілом інженерної мережі в аварійній ситуації / І. С. Безклубенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 34 - 37. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання