Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті наводяться види та параметри характерних вторинних енергоресурсів та розглянуті можливі варіанти реконструкції систем паропостачання промислових підприємств, при реалізації яких досягається підвищення рівня енергозбереження та відповідно зменшуються енергетичні затрати на одиницю продукції. Представлене систематизоване коло завдань, пов’язаних із енергозбереженням в досліджуваній сфері. Наведені заходи дозволяють в повній мірі зберегти основу технологічного процесу, особливо на етапі споживання енергії кінцевими споживачами. Наводяться схеми енергоефективних систем паропостачання.
Опис
Ключові слова
паропостачання, вторинний енергоресурс, енергозбереження, система паропостачання, парова турбіна малої потужності, пара вторинного скипання, ступенева система паропостачання, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Малкін Е. С. Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств / Е. С. Малкін, О. Г. Погосов // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ, 2015. - Вип. 18. - С. 106 – 112. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання