Скінченний елемент високого порядку для розрахунку плоских рам на стійкість

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Фіалко, С. Ю.
Лумельський, Д. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується трьохвузловий скінченний елемент високого порядку для аналізу стійкості плоских рам. Для апроксимації нормального прогину використовуються ієрархічні функції форми, причому перші чотири, що належать до першого рівня ієрархії, є загальновідомими поліномами Ерміта, а в другому рівні ієрархії застосовуються специфічні поліноми четветого та п’ятого ступеня. Приведено чисельні результати, що ілюструють швидку збіжність.
Опис
Ключові слова
скінченний елемент високого порядку, стійкість, розрахунок плоских рам, стійкість плоских рам, апроксимація нормального прогину
Бібліографічний опис
Фіалко С. Ю. Скінченний елемент високого порядку для розрахунку плоских рам на стійкість / С. Ю. Фіалко, С. Ю. Лумельський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 112-121. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання